MentorAkuten

STRATEGI  |  VISUELL IDENTITET

Bakgrund

MentrorAkuten har Sveriges bästa mentorer. Mentorerna är utvalda och specialiserade inom sitt yrkesområde på elitnivå. Min uppgift var att skapa en visuell identitet som identifierar företagets kärnvärden – dvs företagets DNA.

Lösning

De två runda former står för “eleven” och “mentorn”. Genom att skaffa en mentor från MentorAkuten kommer du att utvecklas och nå dina mål. 

Logotypen blir till

MentorAkuten Handskisser

De första skisser. Ibland blir det många skisser innan idéen kommer fram. Allt för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Det går åt mängder med kaffe innan projektet är färdigt.

Nästa steg är att jobba vidare i datorn. Här har jag valt en del av idéerna och jobbat vidare. Under tiden föddes det fler idéer.

Här är den färdiga logotypen. Den används endast i svart eller i vitt färg, beroende på om det är ljus eller mörk bakgrund.

Logotypen finns också i en liggande format. Den används när man har begränsat utrymme i höjdled – t.ex. på hemsida och i appen.

MentorAkuten GIFanimation

Färgpaletten består av olika färger där varje färg förknippas med ett specifikt område inom MentorAkuten. För större variation finns varje färg i två mättnader.

För att förstärka budskapet används en splash. 

SignikaTypo RegSem

Typsnittet är vald efter karaktär, så att det överensstämmer med MentorAktuten´s tankar och värden.

Ballonger RB grey

Vid tillställningar används runda ballonger i blandade färger, i två storlekar. 

Startikon samt hemsida i mobilen. Den liggande varianten av logotypen används för att lämna plats för mer innehåll.